خصوصیت در تگ های HTML :

خصوصیت در تگ های HTML (یا attributes)، اطلاعات بیشتری هستند که این attributes در مورد تگ ها می دهند. بعضی از این خصوصیات در اکثر تگ ها مشترکند و برخی اختصاص به تگ و یا تگ های خاصی دارد.

برای نمونه در مثال زیر، خصوصیت width ، مقدار عرض را در تگ hr مشخص می کند:

<hr>
<hr width="300px">
<hr width="200px">
<hr width="100px">

نتیجه کد بالا به صورت زیر خواهد شد:

 

attribute های مشترک در تگ های HTML:

بعضی از خصوصیت ها در اکثر تگ های HTML مشترک هستند و برای عناصر زیادی در HTML استاندارد می باشند.

در جدول زیر لیست بعضی از این خصوصیت ها را می آوریم:

 نام خاصیت  مقدار خاصیت توضیحات
class نام کلاس  نام class را برای تگ مشخص می کند
id نام ID   نام ID را برای تگ مشخص می کند
style کدهای CSS مقداردهی style درون خطی بوسیله CSS برای تگ مورد نظر
title متن tooltip  متنی است که هنگام قرار گرفتن موس بر روی عنصر، به صورت tooltip در یک کادر زرد رنگ ، نمایش داده می شود
dir rtl و ltr  تعیین کننده جهت قرار گرفتن نوشته به صورت راست به چپ و یا برعکس

قواعد مربوط به attribute ها:

 1. مقدار خصوصیت ها همیشه باید درون کوتیشن قرار بگیرد.
 2. دابل کوتیشن رایج تر است، اما تک کوتیشن نیز مجاز است.
  • نکته:
   در بعضی حالت های خاص، هنگامی که مقدار خصوصیتی خود دارای کوتیشن نیز هست، باید از تک کوتیشن استفاده کنیم.
   مثلا: ‘name=’John “ShotGun” Nelson
 3. از حروف کوچک برای خصوصیت ها استفاده کنید.
  • نکته:
   نام خصوصیت و مقدار آن به کوچک و بزرگ بودن حروف حساس نمی باشند، اما کنسرسیوم World Wide Web حالت کوچک حروف را برای نام و مقدار خصوصیت ها در HTML 4 توصیه می کند. در نسخه های جدید (HTML (X نوشتن حروف کوچک برای خصوصیت ها و مقادیرشان استاندارد شده است.
  • این نکته در مورد تگ های HTML نیز به همین صورت است.